Komórki macierzyste - o co chodzi?

Komórki macierzyste, są jedynymi komórkami zdrowego organizmu, charakteryzującymi się zdolnościami do samoodnowy oraz przekształcania w różnego rodzaju komórki dojrzałe. Źródeł komórek macierzystych jest wiele. Mogą być pozyskiwane ze sznura pępowinowego, tkanki tłuszczowej lub szpiku.

Źródeł komórek macierzystych jest wiele. Mogą być pozyskiwane ze sznura pępowinowego, tkanki tłuszczowej lub szpiku. U dorosłych zwierząt komórki te pobierane są najczęściej z tkanki tłuszczowej. Pozyskane mezenchymalne komórki macierzyste poddaje się następnie hodowli i namnożeniu w celu zwiększenia ich liczby. Stosowane są w postaci zawiesiny wstrzykiwanej w miejscu uszkodzenia ścięgna, więzadła czy stawu.

Drugą coraz częściej stosowaną techniką medycyny regeneracyjnej jest leczenie z wykorzystaniem autologicznego osocza bogatopłytkowego -PRP. Osocze bogatopłytkowe jest koncentratem płytek, które otrzymuje się w wyniki odwirowania krwi pacjenta. W medycynie ludzkiej terapia ta stosowana jest z powodzeniem od ponad 20 lat.Terapia jest szczególnie polecana w przypadku uszkodzenia ścięgien, więzadeł i stawów – osteoarthritis lub osteochondrozy, które nie odpowiadają na tradycyjne leczenie. Płytki krwi są strukturami niezwykle reaktywnymi, do tej pory wykazano iż uwalniają ponad 30 czynników wzrostu. Uwalniane substancje stymulują proces gojenia poprzez m.in. indukcję syntezy kolagenu czy naczyń. Zdolność ta jest wykorzystywana do przyspieszenia gojenia i regeneracji ścięgien, więzadeł, złamań i ubytków kości, a także leczenia trudno gojących się ran.

Kolejnym rodzajem terapii regeneracyjnej jest wykorzystanie kwasu hialuronowego, powszechnie stosowanego zarówno w medycynie człowieka jak i w weterynarii.Czynnik ten jest głównym składnikiem mazi stawowej, zapewniającym optymalną pracę powierzchni stawowej.Bierze również udział w przenikaniu substancji odżywczych dla chrząstki.Kwas ten jest chętnie wykorzystywany do iniekcji dostawowych w przebiegu chorób zwyrodnieniowych z towarzyszącym stanem stanem zapalnym . W badaniach wykazano  jego większa efektywność niż niesterydowych leków przeciwzapalnych i glikokortykosterydów.

Leczenie komórkami macierzystymi czy osoczem bogatopłytkowym jest nową obiecującą dziedziną medycyny regeneracyjnej, której celem jest doprowadzenie do naprawy uszkodzonych tkanek i przywrócenie jej pierwotnej funkcji.

Od ponad 7 lat staramy się pomóc naszym pacjentom cierpiącym na przewlekłe schorzenia ortopedyczne,  nie kwalifikujące się do postępowania chirurgicznego.

Wykorzystujemy metody takie jak:

  • autologiczne czy allogeniczne przeszczepy komórek macierzystych,
  • iniekcje z kwasu hialuronowego,
  • bogatopłytkowe osocze,
  • arthrogen( regeneracja uszkodzeń rdzenia kręgowego).